IT-Fabriken utvecklar och säljer verksamhetsfrämjande system för offentliga sektorn och privata industrin. Vi bidrar i detta arbete även med att hjälpa våra kunder att effektivisera och automatisera verksamhetsprocesserna. Vi arbetar med databasbaserade informationssystem, ofta med kopplingar till dokument, bilder, ljud och video.

x

NewsFlash